Welkom bij Houtekamer & Van Kleef
projecten over ruimte, water, natuur en klimaat
Projecten over water, klimaat, natuur

Wij helpen u projecten te realiseren die gaan over gaan over de fysieke leefomgeving, met duurzaamheid als uitgangspunt. Over water, natuur, ruimtegebruik, klimaat. 

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat we met ons gebruik de grenzen van de planeet overschrijden. De biodiversiteit holt achteruit en klimaatverandering is hier. 2023 was wereldwijd het warmste jaar, records sneuvelen bij de vleet, overstromingen, droogte en bosbranden zijn voortdurend in het nieuws. Wij denken dat  drastische keuzes en een andere aanpak nodig is. Te lang is er vooruitgeschoven, groen gewassen en weggekeken. Wilt u wezenlijke verandering dan helpen we graag om dat te realiseren. 

Wij zijn fysisch geograaf en landschapskundige met 30 jaar ervaring in ruimtelijke projecten. Met oog voor het resultaat en gebaseerd op de inhoud leveren we maatwerk en kwaliteit.

Lees hieronder voorbeelden van projecten die we gedaan hebben.

SONY DSC
Europese projecten
Wij organiseerden samenwerking, kennisontwikkeling, creatieve sessies en overleg met stakeholders voor de Europese NorthSea Region projecten ComCoast (Combined functions in coastal Areas), Climate Proof Areas en EMove (sustainable management of estuaries). Voor dat laatste project maakten we ook twee serious games. Het werken in een internationale context waar mensen uit verschillende landen samenwerken vinden we erg inspirerend.
Streepjescodes klimaat en biodiversiteit
Klimaatverandering
Het tegengaan van verdere klimaatverandering en het aanpassen aan het veranderende klimaat zijn de grote uitdagingen van deze tijd. Klimaatverandering speelt in veel van de projecten die we gedaan hebben een grote rol. Enkele voorbeelden: 1. Europees project Climate Proof Areas over aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. 2. Klimaatstresstesten voor diverse gemeenten. Wat moeten gemeenten doen om zich aan te passen aan klimaatverandering? 3. Oosterschelde: we organiseerden conferenties en overleg met belanghebbenden over zandsuppleties ten behoeve van verdrinkende zandplaten. 4. Programmamanagement van Vitaal Platteland Zuid westelijke Delta.
DSC_0449
Kennisontwikkeling en evaluatie
Een veilige, economisch aantrekkelijke en gezonde Nederlandse Delta en voldoende zoetwater. Dat staat de samenwerkende partijen binnen de Zuidwestelijke Delta voor ogen: het Rijk, drie provincies, gemeenten, waterschappen en samenwerkende ondernemers en maatschappelijke partijen. Wij brachten voor het gebiedsoverleg partijen samen rondom belangrijke opgaven van deze tijd: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, zeespiegelstijging en kennisontwikkeling. Wij organiseren inhoudelijke workshops over deze thema's op de jaarlijkse werkconferentie. Ook hebben wij in beeld gebracht waar de energietransitie en waterbeheer elkaar raken. Voor projecten in Grevelingenmeer en Veerse Meer organiseerden en leidden we sessies met deskundigen over ingewikkelde inhoudelijke kwesties. Veldbezoek behoort regelmatig tot het programma.
Werkwijze

We helpen u om processen en projecten naar een duurzame oplossing te begeleiden. Samen met u betrekken we belanghebbenden en deskundigen. We verdiepen ons gedegen in uw vraagstuk en werken in heldere stappen naar een eindproduct toe. We richten ons op duurzaamheid, het nemen van verantwoordelijkheid en alles met een stevige inhoudelijke basis.